Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

De audit evalueren: Tips voor effectieve audits

Ai auditor

Om uw organisatie effectief te auditen, hebt u duidelijke doelstellingen, een uitgebreide aanpak en betrouwbare gegevens nodig. Een effectieve audit zal resulteren in bruikbare inzichten die kunnen worden gebruikt om positieve veranderingen in uw bedrijf te bewerkstelligen. Een ineffectieve audit kan echter een averechts effect hebben. Daarom is het belangrijk om de elementen van een effectieve audit te begrijpen en te weten hoe ze een positieve invloed kunnen hebben op uw organisatie. Dit artikel geeft een aantal tips voor het ontwikkelen van een succesvol intern auditprogramma, waaronder het evalueren van interne controles tijdens een interne audit, het selecteren van auditors die geschikt zijn voor de betreffende taken en het volgen van de resultaten van een interne audit om de effectiviteit ervan te waarborgen.

Ontwikkel duidelijke audit doelstellingen.

Audit doelstellingen zijn de centrale focus van uw audit. Zij bepalen de vragen die uw auditors zullen stellen, de gebieden die zij zullen beoordelen en de soorten gegevens die zij zullen verzamelen. Het duidelijk definiëren van audit doelstellingen zorgt ervoor dat uw interne audit team naar de juiste resultaten toewerkt. De doelstellingen van de interne audit moeten gebaseerd zijn op uw bedrijfsdoelstellingen. Waar nodig kunnen de doelstellingen ook worden beïnvloed door externe factoren, zoals verwachtingen op het gebied van regelgeving of trends in de sector. De auditdoelstellingen van een organisatie kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het ontdekken van kwetsbaarheden die de activa van de organisatie in gevaar kunnen brengen. Interne auditdoelstellingen kunnen ook worden beïnvloed door andere bedrijfs- en functionele gebieden, zoals risicobeheer, cyberbeveiliging en governance. Interne auditdoelstellingen kunnen specifiek en gedetailleerd zijn, of meer algemeen en open. Auditdoelstellingen moeten relevant zijn voor de organisatie, de doelstellingen van de auditors en het geauditeerde gebied.

Beoordeel of uw organisatie klaar is voor een audit.

Interne auditprogramma's worden vaak uitgevoerd als reactie op een gedocumenteerde behoefte, zoals een gebeurtenis in verband met regelgeving of de ontdekking van een incident. Als onderdeel van uw beoordeling of uw organisatie klaar is voor een audit, moet u eventuele organisatorische problemen identificeren die de effectiviteit van een audit kunnen beperken. Als uw organisatie bijvoorbeeld midden in een groot veranderingsinitiatief zit, moet u overwegen uw audits te pauzeren totdat de verandering is voltooid. Ook als uw cultuur of leiderschapsstijl de effectiviteit van uw audits belemmert, moet u stappen ondernemen om deze problemen aan te pakken.

Summatieve evaluatie: hoe meet u de effectiviteit van een interne audit?

Er zijn veel manieren om de effectiviteit van een interne audit te evalueren. U kunt de belangrijkste auditcijfers bijhouden, de auditresultaten analyseren en stappen ondernemen om de aanbevelingen van de audit op te volgen. Het is echter belangrijk te onthouden dat het primaire doel van een audit het identificeren van problemen en risico's is. Daarom zal de doeltreffendheid van uw audit worden beoordeeld op basis van deze resultaten. Bovendien kunt u een aantal criteria gebruiken om het succes van uw audit te meten. Hierbij kunt u denken aan het aantal bevindingen, de aanbevelingen die worden opgevolgd en de tijd die nodig is om elke audittaak te voltooien. Het is ook belangrijk om te onthouden dat de meetgegevens van een audit kunnen variëren, afhankelijk van het type audit en de organisatie die wordt geaudit. U kunt bijvoorbeeld andere criteria hanteren voor een interne controleaudit dan voor een complianceaudit. Meer weten over hoe wij audits uitvoeren en voorbereiden? Ga dan naar onze site en leer onze overAI auditor.

Conclusie

Interne audits zijn een belangrijke hoeksteen van elke goede risicobeheerstrategie. Interne auditors kunnen zekerheid bieden dat de risicomanagementcontroles binnen een organisatie effectief zijn en goed worden uitgevoerd. Audits kunnen organisaties ook helpen te bepalen waar ze hun controles moeten versterken en welke aanpassingen ze kunnen doen om risico's te verminderen. Effectieve interne audits zullen resulteren in bruikbare inzichten die kunnen worden gebruikt om positieve veranderingen in uw bedrijf te stimuleren.